Startlista

Klubbmästerskap Bålsta IK
Gröna dalens IP, Bålsta   2024-05-27 - 2024-05-29

Antal deltagare: 30
Antal starter: 101

F17 100 m

# SB PB NLAvprickad online
Evelina Lång
Bålsta IK
07 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 1

F17 Längd

# SB PB NLAvprickad online
Evelina Lång
Bålsta IK
07 Bålsta IK 4.06 2022 Nej

Antal deltagare: 1

F17 Kula

Vikt: 3,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Elsa Nord
Bålsta IK
08 Bålsta IK 7.16 2023 Nej

Antal deltagare: 1

F15 80 m

# SB PB NLAvprickad online
Disa Mandorf
Bålsta IK
10 Bålsta IK Nej
Tove Norrby
Bålsta IK
09 Bålsta IK 11.62 2023 Nej

Antal deltagare: 2

F15 800 m

# SB PB NLAvprickad online
Disa Mandorf
Bålsta IK
10 Bålsta IK 2:51.03 2021 Nej
Tove Norrby
Bålsta IK
09 Bålsta IK 2:40.95 2023 Nej

Antal deltagare: 2

F15 Höjd

# SB PB NLAvprickad online
Disa Mandorf
Bålsta IK
10 Bålsta IK 130 2023 Nej
Tove Norrby
Bålsta IK
09 Bålsta IK 136 2023 Nej

Antal deltagare: 2

F15 Längd

# SB PB NLAvprickad online
Disa Mandorf
Bålsta IK
10 Bålsta IK Nej
Tove Norrby
Bålsta IK
09 Bålsta IK 4.32 4.74 2023 Nej

Antal deltagare: 2

F15 Kula

Vikt: 3,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Tove Norrby
Bålsta IK
09 Bålsta IK 9.61 9.61 2024 13 Nej

Antal deltagare: 1

F13 60 m

# SB PB NLAvprickad online
Felicia Andersson
Bålsta IK
12 Bålsta IK Nej
Greta Enghag Aaskov
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Isabella Jangtorp
Bålsta IK
11 Bålsta IK 10.43 2022 Nej
Meja Kjöraas
Bålsta IK
12 Bålsta IK 9.45 9.45 2024 Nej
Ella Runering
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Mira Wallsten
Bålsta IK
11 Bålsta IK 9.44 9.44 Nej
Emma Örell
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 7

F13 600 m

# SB PB NLAvprickad online
Felicia Andersson
Bålsta IK
12 Bålsta IK Nej
Greta Enghag Aaskov
Bålsta IK
11 Bålsta IK 2:14.45 2023 Nej
Meja Kjöraas
Bålsta IK
12 Bålsta IK 2:01.37 2023 Nej

Antal deltagare: 3

F13 Höjd

# SB PB NLAvprickad online
Felicia Andersson
Bålsta IK
12 Bålsta IK 95 2023 Nej
Greta Enghag Aaskov
Bålsta IK
11 Bålsta IK 110 2023 Nej
Meja Kjöraas
Bålsta IK
12 Bålsta IK 135 140 2023 Nej
Emma Örell
Bålsta IK
11 Bålsta IK 140 2023 Nej

Antal deltagare: 4

F13 Längd

Hoppzon

# SB PB NLAvprickad online
Felicia Andersson
Bålsta IK
12 Bålsta IK Nej
Greta Enghag Aaskov
Bålsta IK
11 Bålsta IK 3.39 2023 Nej
Meja Kjöraas
Bålsta IK
12 Bålsta IK 3.99 3.99 2024 Nej
Emma Örell
Bålsta IK
11 Bålsta IK 3.44 2023 Nej

Antal deltagare: 4

F13 Kula

Vikt: 2,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Felicia Andersson
Bålsta IK
12 Bålsta IK Nej
Greta Enghag Aaskov
Bålsta IK
11 Bålsta IK 5.69 2023 Nej
Isabella Jangtorp
Bålsta IK
11 Bålsta IK 5.83 Nej
Meja Kjöraas
Bålsta IK
12 Bålsta IK 6.41 6.41 2024 Nej
Mira Wallsten
Bålsta IK
11 Bålsta IK 6.94 2023 Nej
Emma Örell
Bålsta IK
11 Bålsta IK 6.78 2023 Nej

Antal deltagare: 6

P15 80 m

# SB PB NLAvprickad online
Carl Berggren
Bålsta IK
09 Bålsta IK 11.56 2023 Nej
Timothy Trillon
Bålsta IK
09 Bålsta IK 10.94 2023 Nej

Antal deltagare: 2

P15 800 m

# SB PB NLAvprickad online
Linus Aspsäter
Bålsta IK
10 Bålsta IK Nej
Carl Berggren
Bålsta IK
09 Bålsta IK 2:51.80 2023 Nej

Antal deltagare: 2

P15 Höjd

# SB PB NLAvprickad online
Linus Aspsäter
Bålsta IK
10 Bålsta IK 115 2022 Nej
Carl Berggren
Bålsta IK
09 Bålsta IK 153 2023 Nej
Oliver Molnstedt
Bålsta IK
09 Bålsta IK 145 2023 Nej
Timothy Trillon
Bålsta IK
09 Bålsta IK 150 2023 Nej

Antal deltagare: 4

P15 Längd

# SB PB NLAvprickad online
Carl Berggren
Bålsta IK
09 Bålsta IK 4.23 2023 Nej
Oliver Molnstedt
Bålsta IK
09 Bålsta IK 4.05 2023 Nej

Antal deltagare: 2

P15 Kula

Vikt: 4,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Carl Berggren
Bålsta IK
09 Bålsta IK 9.53 2023 Nej

Antal deltagare: 1

P13 60 m

# SB PB NLAvprickad online
Viktor Erlingsson
Bålsta IK
11 Bålsta IK 10.28 2023 Nej
Emil Kennerstedt
Bålsta IK
12 Bålsta IK 10.14 9.88 Nej
Alfred Lindberg
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Leo Mandorf
Bålsta IK
12 Bålsta IK 9.46 2023 Nej
Olof Norén
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Felix Sun
Bålsta IK
11 Bålsta IK 11.24 2022 Nej
Wide Trillon
Bålsta IK
12 Bålsta IK 8.94 2023 Nej
Emil Werme
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 9

P13 600 m

# SB PB NLAvprickad online
Viktor Erlingsson
Bålsta IK
11 Bålsta IK 2:10.49 2023 Nej
Alfred Lindberg
Bålsta IK
11 Bålsta IK 2:17.54 2023 Nej
Leo Mandorf
Bålsta IK
12 Bålsta IK 1:53.05 2023 Nej
Emil Werme
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 5

P13 Höjd

# SB PB NLAvprickad online
Emil Kennerstedt
Bålsta IK
12 Bålsta IK 110 110 2023 Nej
Alfred Lindberg
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Leo Mandorf
Bålsta IK
12 Bålsta IK 130 2023 Nej
Olof Norén
Bålsta IK
11 Bålsta IK 120 2023 Nej
Oliver Rydback
Bålsta IK
11 Bålsta IK 135 2023 Nej
Wide Trillon
Bålsta IK
12 Bålsta IK 140 2023 Nej
Emil Werme
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 8

P13 Längd

Hoppzon

# SB PB NLAvprickad online
Matias Covarrubias Méndez
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Emil Kennerstedt
Bålsta IK
12 Bålsta IK 3.64 3.64 Nej
Alfred Lindberg
Bålsta IK
11 Bålsta IK 3.27 2023 Nej
Leo Mandorf
Bålsta IK
12 Bålsta IK 4.25 2023 Nej
Olof Norén
Bålsta IK
11 Bålsta IK 3.52 2023 Nej
Oliver Rydback
Bålsta IK
11 Bålsta IK 4.17 2023 Nej
Felix Sun
Bålsta IK
11 Bålsta IK 3.19 2023 Nej
Wide Trillon
Bålsta IK
12 Bålsta IK 4.39 2023 Nej
Emil Werme
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 10

P13 Kula

Vikt: 3,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Matias Covarrubias Méndez
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Viktor Erlingsson
Bålsta IK
11 Bålsta IK 6.45 2023 Nej
Emil Kennerstedt
Bålsta IK
12 Bålsta IK 5.80 5.80 Nej
Alfred Lindberg
Bålsta IK
11 Bålsta IK 4.50 2023 Nej
Leo Mandorf
Bålsta IK
12 Bålsta IK Nej
Olof Norén
Bålsta IK
11 Bålsta IK 5.29 2023 Nej
Oliver Rydback
Bålsta IK
11 Bålsta IK 6.66 2023 Nej
Wide Trillon
Bålsta IK
12 Bålsta IK Nej
Emil Werme
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK
11 Bålsta IK Nej

Antal deltagare: 10

K45 800 m

# SB PB NLAvprickad online
Elisabeth Mandorf
Bålsta IK
76 Bålsta IK 2:41.18 2020 Nej

Antal deltagare: 1

M45 Längd

# SB PB NLAvprickad online
Robert Thorslund
Bålsta IK
76 Bålsta IK 4.92 2020 Nej

Antal deltagare: 1

M45 Kula

Vikt: 7,26kg

# SB PB NLAvprickad online
Robert Thorslund
Bålsta IK
76 Bålsta IK 9.53 2022 Nej

Antal deltagare: 1

M55 100 m

# SB PB NLAvprickad online
Henrik Larsson
Bålsta IK
69 Bålsta IK 13.96 2023 Nej

Antal deltagare: 1

M55 800 m

# SB PB NLAvprickad online
Henrik Larsson
Bålsta IK
69 Bålsta IK 3:10.50 2023 Nej

Antal deltagare: 1

M55 Höjd

# SB PB NLAvprickad online
Henrik Larsson
Bålsta IK
69 Bålsta IK 146 2023 Nej

Antal deltagare: 1

M55 Längd

# SB PB NLAvprickad online
Henrik Larsson
Bålsta IK
69 Bålsta IK 4.58 2022 Nej

Antal deltagare: 1

M55 Kula

Vikt: 6,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Henrik Larsson
Bålsta IK
69 Bålsta IK 12.38 2022 Nej

Antal deltagare: 1

M60 100 m

# SB PB NLAvprickad online
Håkan Näsberg
Bålsta IK
60 Bålsta IK 15.81 2022 Nej

Antal deltagare: 1

M60 Höjd

# SB PB NLAvprickad online
Håkan Näsberg
Bålsta IK
60 Bålsta IK 115 2022 Nej

Antal deltagare: 1

M60 Längd

# SB PB NLAvprickad online
Håkan Näsberg
Bålsta IK
60 Bålsta IK 3.63 2022 Nej

Antal deltagare: 1

M60 Kula

Vikt: 5,0kg

# SB PB NLAvprickad online
Håkan Näsberg
Bålsta IK
60 Bålsta IK 8.38 2021 Nej

Antal deltagare: 1