Anmälan

Kraftmätningen kval
Västra Marks IP, Karlskrona 2024-06-23

Anmälan till denna tävling är begränsad till av arrangören utvalda föreningar.