Anmälan

Lundakvällen
Centrala Idrottsplatsen, Lund   2020-06-23

Anmälningstiden för tävlingen har passerat