Entry

Kraftmätningen
Hedens Idrottsplats, Helsingborg 2019-06-06